Do całej masy walorów, jakie posiada Pogranicze, warto dorzucić jeszcze jeden: nieoczywistość. W świecie jaki znamy, w świecie preferującym przejrzystość i porządek, jest to już wartość samą
w sobie. Pogranicze niesie w sobie obietnicę tajemnicy, zatem stanowi dla wyobraźni stymulant i pokusę najdoskonalszą. Nasze wyimaginowane obrazy, spostrzeżenia i przeczucia niejako wzmacniają wymowę elementów, które budującą sferę Pogranicza. Wyprawa na Pogranicze nie jest tylko wyprawą w nieznane, wszak aby zaistniało ono w naszym umyśle, musi koniecznie zawierać w sobie coś, co świadczy o kulturowym powinowactwie. Zatem wyzwolone od rutyny spojrzenie penetruje przestrzeń intuicyjnie nam bliską. Sposobi do świadomego zaakceptowania odważnego poglądu: wszystko jest nam bliskie i nigdzie nie ma obcych.