Misja będzie kosztowna i ryzykowna – to powtarzają niemal wszyscy. Oby nie była też krwawa, co przewidują nie tylko pesymiści.
Minister Sikorski chce, by pobyt polskich żołnierzy w Afganistanie trwał
rok. Rok w kraju wojowniczych Pasztunów, z którymi nie uporali się ongiś Brytyjczycy, sowieci, a teraz ledwie radzi sobie NATO. Pojawiły się już niepokojące sygnały, że do Afganistanu rząd pośle 2000 żołnierzy. Byłby to większy kontyngent niż mieliśmy dotąd w Iraku. Większe ryzyko, większe zagrożenie i większa niewiadoma
Byłoby tragicznie, gdyby życie żołnierzy stało się kartą przetargową w wewnętrznych politycznych sporach i dyplomatycznych targach prezydenta z Wielkim Bratem zza oceanu. Ale tak niechybnie będzie.
Cóż za chichot histori; akurat w kinach leci rosyjska 9 kompania. Film zbiera dobre recenzje.