Każda epoka kształtuje nasze wyobrażenia na nasz temat. Był prymat maszyn parowych, elektryczności, teraz władają nami komputery …

via

UPDATED

Researchers can make maps of the brain at work, and literally monitor emotions as they unfold, measuring the interplay of feeling and thinking in colorful snapshots.

Tyle artykuł, w świetle którego, emocje są gwarantem myślenia.
***

Jak wiedza o mózgu zmieniła ich codzienne życie. Na pytania odpowiadają wpływowi przedstawiciele neuropsychologii. Całość publikuje magazyn SLATE.