Czy blogger może być dziennikarzem? Kwestia ciągle sporna o czym świadczą liczne dyskusje ( 1,2) toczone w blogosferze i poza. Pewne jest za to, iż blogger – nawet jeśli w swoim oraz innych przekonaniu – pełni dziennikarską misję, może trafić do więzienia. Blisko rok za kratkami spędził Josh Wolf. Filmował w San Francisco alterglobalistyczną demonstracje. Sąd zażądał od niego całej dokumentacji video, Josh poszedł w zaparte i powołał się na piątą poprawkę do konstytucji. W końcu przed kilkunastoma dniami odzyskał wolność.
Polecam strona wiki dotyczącą Josha. Warto też posłuchać rozmowy ze słynnym vbloggerem. O sprawie pisze obszernie boingboing.
***
updated: josh wolf runs for mayor of SF