Polecamy więc blogi, są za darmo, sęk w tym, że nie można ich wypożyczać.

Filmik wypatrzyłem u Brochy. Fajna puenta tekstu o nie tylko naszych, narodowych czytelniczych perypetiach.