Można założyć, że ludzkie dzieje – dawne i te przyszłe – zapisane są w mitologiach. Fantasmagoryczne centaury, dziwologi, zaludniające baśnie, mity, przypowieści powracają ukonkretnione przez naukowców.
Oto BigDog, jeden z robotów skontruowanych przez naukowców z Bostonu. W miejsce wymierających gatunków pojawią się ich hybrydy?