Przyznając rację zafiksowanym na punkcie praw patentowych orędownikom walki z piractwem: czyż nie powinno się uznać, że i klonowanie jest kradzieżą praw autorskich?

***

Andrzej Stasiuk: Czym jest śmierć? Czym jest dziwna chwila, gdy ciało nie poruszy się już nigdy? Wciskamy klawisz stop, gasimy światło, jeszcze tylko łazienka i można iść spać.