Człowiek współczesny obawia się braku zdarzeń i przekłada bodźce mocne, nawet przykre, nad słabe. Lęk budzi w nim egzystencja rozrzedzona /…/ Do naszej świadomości nie wnika pustka, lecz natłok.

Jolanta Brach-Czaina

Mogę sobie wyobrazić sytuację, w której korzystanie z gier dla zachowania zdrowia psychicznego opłacane jest z funduszu zdrowia.

Peter Main, Nintendo of America

Freedom through limitation. Everything that’s limited is better. Everything that is limited gives you the diretion. It works for you.