Prawo do bycia sobą realizuje się od pierwszego oddechu

A. Lowen.

Oddychanie (z łaciny: spiro, spirare) jest synonimem inspiracji i natchnienia. A zatem wychodząc od tego, co w nas biologiczne można skierować się ku temu, co duchowe.