Czas pewien temu prowadziłem cykl audio, które niechętnie określam mianem podcastów, bo brzmi ono dla mnie obco. Jestem tradycjonalistą. Są nagrania, są audycje, są dźwięki i jest radio.

Wracam do tego cyklu, który dotyczył napięć w miejskiej przestrzeni i jakości życia, przymuszony przez poczucie, że mamy do czynienia z panoszącą się w tej przestrzeni pandemią, która wymusza reakcję.
Chcę nagrywać wywiady w tym nowym i trudnym kontekście. Poniżej pierwszy z nich. Kolejne w drodze. Za parę dni.

Miejskie Potyczki: Aplikacja na czas pandemii #Spreaker.