Strona http://15audio.pl zawiera  cykl rozmów. Projekt zrodzony w reakcji na informacyjny przesyt, chaos i banał. Napędzany ciekawością do świata. Nagrywany z intencją, by z każdego spotkania wydestylować to, co inspirujące, budzące refleksję, skłaniające do działania.

To kilkanaście minut  spędzonych z osobą o wyrazistym, wnikliwym stosunku do rzeczywistości.  Z osobą, która  współkształtuje rzeczywistość na własnych zasadach; która hic et nunc przeciwstawia się trudnościom albo w zaskakująco harmonijny sposób układa swoje relacje z otoczeniem.